Başvuru yapmayanın bütün parası silinecek! Tarih verildi bankalar hareke geçti

Türkiye’de her yıl, milyonlarca dolar tutarında mevduat, zamanaşımıyla banka hesaplarından alınarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor.

Uzun bir süre boyunca işlem görmeyen ve hareketsiz bekletilen hesap bakiyeleri, zamanaşımına uğradıklarında TMSF’ye devrediliyor.

Ziraat Bankası, unutulan ya da yıllarca hareketsiz durumda kalan bakiyelere sahip müşterileri için bir liste yayımlayarak, son tarihi duyurdu.

Yapılan duyuru kapsamında, 15 Haziran 2024 tarihine kadar başvuru yapılmaması halinde listedeki kişilere ait hesaplardaki tüm bakiyeler sıfırlanmış olacak.

Bankalarda paralarını unutan veya zaman aşımı süresinin ardından durumu fark edenler için itiraz kanalları bulunmakla birlikte, ihtilaflı durumlarda bakiyenin kurtarılması uzun bir süreci kapsayabiliyor.

Bu nedenle bankalar, müşterilere gönderdikleri bilgilendirme notunda gerekli kontrolleri yapmaları ve listede adı geçen kişilerin bakiyeleri için hızlı bir şekilde harekete geçmeleri konusunda uyarı yaptı.

Ziraat Bankası’nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde yer alan müşterilerimiz, en geç 15 Haziran 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları durumunda, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasal gereklilikler doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x